top of page
ALGEMENE VOORWARDEN

Onderhavige bijzondere voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het leggen van geboortelijsten, het bestellen of reserveren van artikelen op de geboortelijst aanvaard je dat deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

 

1. Identiteit van de Verkoper en definities

De Verkoper is: Griet Van den Herrewegen, geboortNEST te B-9050 Ledeberg, Driesstraat 18, BTW-BE-0697.960.035

 

Lijstlegger: indien je een geboortelijst aanlegt bij geboorteNEST ben je Lijstlegger.

Schenker: wanneer je één of meer van de door een Lijstlegger geselecteerde artikelen op een geboortelijst betaalt, ben je Schenker.

 

2. Modaliteiten geboortelijst

Om je geboortelijst aan te leggen, kan je zowel telefonisch als via mail contact nemen om je verder te informeren over de werking van NEST. Lijsten aanleggen kan in de winkel te Langestraat 118, 9050 Ledeberg of online via Teams/Skype.

  • Een lijst in de winkel:

    Wanneer je kiest voor de winkel, kan je alvast een eerste selectie maken uit alle artikelen die op dat moment in de winkel beschikbaar zijn en op je geboortelijst plaatsen. Deze items worden dan specifiek voor de Lijstlegger gereserveerd. De overig bestelde spullen zullen door NEST worden ingekocht. 

  • Een online-lijst:

    Kies je voor een afspraak via Teams, dan worden bij het aanleggen van de lijst producten via de webcam gedemonstreerd. Indien gewenst kan de Lijstlegger op dat moment alvast specifieke items reserveren. 

Na het overlopen van de geboortelijst heeft NEST 1 maand de tijd om een voorstel uit te werken. Hierin worden reeds gekozen items voorgesteld + de bestelde items die nog gezocht zullen worden met een geschatte waarde op basis van het eisenpakket dat de Lijstlegger opgeeft. Lijstlegger ontvangt via mail een uitnodiging tot het online consulteren van dit voorstel. Indien akkoord schrijft Lijstlegger een waarborg van 20% van de geschatte lijstwaarde over, wat geldig is als bewijs van engagement voor de geplaatste bestelling. 

Normaliter wordt rond 1 maand voor de uitgerekende geboortedatum afgesproken om het eerste deel spullen af te halen. Dit zijn alle items die de Lijstlegger de eerste 3 maand na geboorte kan nodig hebben. In het geval een artikel, op een geboortelijst, niet beschikbaar zou zijn, wordt de Lijstlegger hiervan op dit ogenblik op de hoogte gebracht en stelt de Verkoper een alternatief voor. De Lijstlegger beslist zelf of hij dit voorgestelde alternatief accepteert, of of hij een ander artikel ter vervanging wenst toe te voegen. Alle items worden overlopen en getoond in de staat waarin ze zich bevinden. Alle gekozen producten worden gefotografeerd en kunnen onmiddellijk worden meegenomen door de Lijstlegger. Na het afhalen van deze producten wordt de geboortelijst bijgewerkt op basis van de effectief geselecteerde items die de Lijstlegger meeneemt. Dit gebeurt binnen de 2 weken na afhaling. De Verkoper verbindt er zich toe dat de lijst up-to-date klaarstaat voor de geboorte. Ontvangen items, betaalde artikelen en geschenkbonnen worden in geen geval terugbetaald. De geboortelijst blijft beschikbaar tot en met 3 maanden na de geboorte. Indien lijstlegger hiervan wenst af te wijken, kan dat op eenvoudig verzoek. De Verkoper behoudt zich het recht dit te weigeren.

Het aanleggen van de geboortelijst gebeurt kosteloos indien de uiteindelijk lijst een minimumwaarde van 1000 euro heeft. Zo niet wordt een administratieve kost van €50 in rekening gebracht. 

Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen ook elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn of afwijken van het artikel. Voor sommige artikelen is een (al dan niet uitgebreide) montage nodig of moet de klant voorbereidende werkzaamheden (metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen ...) uitvoeren. De klant is hiervoor als enige verantwoordelijk.

Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Om misverstanden te vermijden, verzoeken we je om altijd vooraf contact op te nemen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij vaststellingen van fraude, misbruik of elk ander oneigenlijk gebruik van de geboortelijst of in geval de goede werking van de dienst dit vereist, zonder voorafgaande kennisgeving, artikelen van een geboortelijst te verwijderen, dan wel geboortelijsten te annuleren of af te sluiten.

3. Prijzen

Er wordt steeds rekening gehouden met het vooropgestelde budget van de Lijstlegger. Bij het aanleggen en voorstellen van de lijst wordt een indicatie van de itemprijzen gecommuniceerd. Hiervoor wordt een raming gemaakt die onder geen enkel beding bindend kan zijn. De uiteindelijke kostprijs van elk product wordt bepaald op basis van de uiteindelijk gekozen stuks. Op dat moment geldende kortingen of promoties worden niet in rekening gebracht voor de prijs van een artikel.

 

4. Betaling

De betaling van de waarborg gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer van NEST BE11 0689 0973 6048.

Het aankopen van artikelen van een geboortelijst door een Schenker kan mobiel in de winkel of online via overschrijving, PayPal, mobiel of bancontact.

 

Artikelen die op verzoek van de Schenker worden klaargelegd dienen op voorhand bij bestelling of ter plaatste bij afhaling betaald te worden door de Schenker. Deze artikelen blijven 3 weken beschikbaar. De schenker kan eveneens een artikel laten opsturen, gelieve hiervoor contact te nemen.

 

5. Levering

Leveringen gebeuren alleen op Belgisch grondgebied.

De meeste producten worden door de Lijstlegger zelf afgehaald. Indien gewenst kunnen bepaalde producten in de winkel aanwezig blijven om Schenkers de mogelijkheid te geven deze zelf af te halen. 

Artikelen die alleen in aanmerking komen voor thuislevering worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de straatdeur. Voor een levering aan huis wordt de Lijstlegger een bijkomende kost van 28 euro aangerekend + een kilometervergoeding van € 0,4269/km te rekenen vanaf een straal van 5km rond Langestraat 118 - 9050 Ledeberg. De Lijstlegger staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging gaat over op de Lijstlegger op het moment van levering. Ingeval een tweede aanbieding nodig zou zijn omwille van de Lijstlegger, dan kan de Verkoper de hiervoor bijkomende leveringskosten aanrekenen.

 

6. Geen herroepingsrecht

De Klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Bij verbreking van de overeenkomst (de aangelegde lijst) door de Lijstlegger, is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de geschatte lijstwaarde en dit zonder dat de Verkoper zijn werkelijke schade dient te bewijzen. Indien er reeds producten zijn afgenomen behoudt de Verkoper het recht op een vergoeding voor gedane uitgaven, het recht op vergoeding voor verrichte arbeid én het recht op de winst die Verkoper had kunnen maken.

7. Toepassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing.

Bij het leggen van een geboortelijst bij NEST verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

bottom of page